10. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ’NE AİT TOPLAM 53 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ’NE EKLENDİ...

10. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ’NE AİT TOPLAM 53 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ’NE EKLENDİ...

10. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ'NE AİT
TOPLAM 53 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Türkiye Romatoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı tarafından 3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında KKTC'de gerçekleştirilen 10. Anadolu Romatoloji Günleri'ne ait sunumların video kayıtları-slayt setleri ROMATOLOJİM, Online TV-Sunu Merkezi'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 53 ADET sunuma ait 27 adet video kaydına slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak ROMATOLOJİM, ONLINE TV'den, 26 adet slayt setine ise video şeklinde ROMATOLOJİM, SUNU MERKEZİ'nden erişebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

10. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ
3-7 MAYIS 2017

3 MAYIS 2017

*Açılış Konuşmaları - Prof. Dr. İhsan ERTENLİ, Prof. Dr. Sedat KİRAZ, Prof. Dr. Galip AKAYDIN

4 MAYIS 2017

PANEL: ROMATOİD ARTRİTİN KLİNİK ÖNCESİ DÖNEMİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İhsan ERTENLİ, Prof. Dr. Melike MELİKOĞLU

*RF ve anti-CCP Pozitifliğinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi - Uzm.Dr. Turan Hilmi YEŞİL

PANEL: MİTOKONDRİ VE ROMATOLOJİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Seza ÖZEN, Dr. Mehmet ŞAHİN

*Mitokondrinin Hücredeki Görevleri - Uzm. Dr. Emine Duygu ERSÖZLÜ

*Mitokondrinin SLE Patogenezindeki Yeri - Uzm. Dr. Abdulsamet ERDEN

KONFERANS: OMUZ EKLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşen AKINCI, Doç. Dr. Yüksel MARAŞ

*Omuz Hastalıkları - Prof. Dr. Alp ÇETİN

PANEL: OSTEOPOROZ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN, Prof. Dr. Sedat KİRAZ

*Dexa Sonuçlarının Doğru Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Pınar BORMAN

PANEL: CİDDİ ANKİLOZAN SPONDİLİT
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vedat HAMURYUDAN, Prof. Dr. Akın ERDAL

*Ciddi Fonksiyonel Hasar Gelişmesi Için Risk Faktörleri Nelerdir ve Medikal Tedavisi Nasıl Düzenlenmelidir? - Prof. Dr. Servet AKAR

KONFERANS
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aytül ÇAKCI, Doç. Dr. Mehmet Derya DEMİRAĞ

*Sık Görülen Lokal Romatizmal Hastalıklar - Prof. Dr. Önder M. ÖZERBİL

5 MAYIS 2017

PANEL: VASKÜLİT GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şule APRAŞ BİLGEN, Doç. Dr. Fatma ALİBAZ ÖNER

*GPA Yeni Sınıflama Kriterleri: Ne Getirdi, Ne Götürdü? - Prof. Dr. Kenan AKSU

PANEL: ROMATOLOJİDE YENİ PATOGENETİK MEKANİZMALAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eftal YÜCEL

*Romatolojik Hastalıklarda Tutulan Dokular Neye Göre Seçiliyor? - Doç. Dr. Abdurrahman TUFAN

*MAIT Hücreleri Ne Anlama Geliyor? - Doç. Dr. Sedat YILMAZ

*Alarminler ve Patogenezdeki Rolleri - Uzm. Dr. Rıdvan MERCAN

PANEL: ANTİ-FOSFOLİPİD SENDROMU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ali TAYLAN, Doç. Dr. Berivan BİTİK

*Katastrofik Antifosfolipid Sendromu ve Tedavisi - Doç. Dr. Cemal BES

PANEL: ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal ÜRETEN, Doç. Dr. Soner ŞENEL

*Romatoloji - Patoloji Kavşakları - Dr. Öğr. Üyesi Kemal KÖSEMEHMETOĞLU

KONFERANS: KLİNİKOPATOLOJİK KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yunus ERDEM, Prof. Dr. Umut KALYONCU

*Klinikopatolojik Konferans - Uzm. Dr. Abdulsamet ERDEN

PANEL: SİSTEMİK SKLEROZ VE DİJİTAL ÜLSER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali AKDOĞAN, Doç. Dr. Müge BIÇAKCIGİL

*Dijital Ülser Gelişimini Belirlemede Kapilleroskopi - Prof. Dr. Merih BİRLİK

*Dijital Ülser Tedavisinde İmmunsüpresif Ajanlar Etkili mi? - Uzm. Dr. Yasemin YALÇINKAYA

*Dijital Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar PAH Gelişimini Önlüyor mu? - Doç. Dr. Didem ARSLAN TAŞ

KONFERANS: ÇOCUKTAN ERİŞKİNE GEÇİŞ POLİKLİNİĞİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şeminur HAZNEDAROĞLU, Prof. Dr. Huri ÖZDOĞAN

*Jüvenil Kronik Artrit - Dünü ve Bugünü - Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

*Bir Örnek Olarak Hacettepe Üniversitesi Romatoloji Geçiş Polikliniği - Uzm. Dr. Ezgi Deniz BATU

KONFERANS: TIPTA YENİ MODALİTELER VE ROMATOLOJİDE KULLANIMLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan DİNÇ, Doç. Dr. Ali ŞAHİN

*Post Translasyonal Modifikasyonların Kütle Spektrometrik Teknikler ile İleri Analizleri ve Hastalık Tanıları - Prof. Dr. Bekir SALİH

PANEL: ROMATOLOGLAR İÇİN ALLERJİK HASTALIKLAR - NELERİ BİLMELİYİM?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Göksal KESKİN, Prof. Dr. Fatoş ÖNEN

*Allerji ve Atopinin Romatolojik Hastalıklar Açısından Önemi - Prof. Dr. Taşkın ŞENTÜRK

*Romatolojik Hastalıklarda Sık Görülen İlaç Allerjileri - Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇİLDAĞ

PANEL: SLE GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ, Doç. Dr. Sema YILMAZ

*SLE'de Patolojik Antikor Gelişimi Engellenebilir mi? - Prof. Dr. Ender TERZİOĞLU

PANEL: KDH VE PAH
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülay KINIKLI

*Bağ Dokusu Hastalıkları ile İlişkili Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi - Prof. Dr. Süleyman Serdar KOCA

*BDH ve KTEPH - Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

KONFERANS
Başkanlar: Prof. Dr. Murat TURGAY, Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK

*Spondiloartritlerde IL-17 ve IL-23'ün Patogenez ve Tedavideki Yerleri - Prof. Dr. Gökhan KESER

www.romatolojim.org


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans