11. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ’NE AİT TOPLAM 121 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ’NE EKLENDİ...

11. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ’NE AİT TOPLAM 121 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ’NE EKLENDİ...

11. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ'NE AİT
TOPLAM 121 ADET VİDEO KAYDI-SLAYT SETİ
ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'NE EKLENDİ...

Türkiye Romatoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı tarafından 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 11. Anadolu Romatoloji Günleri'ne ait sunumların video kayıtları-slayt setleri ROMATOLOJİM, ONLINE TV-SUNU MERKEZİ'nde.

Aşağıda listesi bulunan TOPLAM 121 ADET sunuma ait 58 adet video kaydına slaytları ile senkronize bir şekilde konu başlıklarına göre indekslenmiş olarak ROMATOLOJİM, ONLINE TV'den, 63 adet slayt setine ise video şeklinde ROMATOLOJİM, SUNU MERKEZİ'nden erişebilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

11. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ
2-6 MAYIS 2018

2 MAYIS 2018

AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat KİRAZ

*Açılış Konuşması - Prof. Dr. Sedat KİRAZ (Kongre Başkanı)

*Açılış Konuşması - Prof. Dr. Vedat HAMURYUDAN

*Açılış Konuşması - Prof. Dr. İhsan ERTENLİ (Kongre Başkanı)

*İnsan ve Doğa - Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ

*Romatolojide Önümüzdeki 10 Yılda Neler Bekleniyor? - Doç. Dr. Levent Mert GÜNAY

3 MAYIS 2018

PANEL: ROMATOİD ARTRİT: PREKLİNİKTEN REMİSYONA DEĞİŞEN SÜREÇ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İhsan ERTENLİ, Prof. Dr. Şeminur HAZNEDAROĞLU

*Romatoid Artrit Paneli: Preklinikten Remisyona Değişen Süreç - Prof. Dr. Gökhan KESER

*RA: Preklinikten Remisyona Değişen Süreç RA'da Prognoz Ön Görülebilir mi? - Prof. Dr. Sedat KİRAZ

*RA'da Tedavi Ömür Boyu Sürmeli mi? - Prof. Dr. Vedat HAMURYUDAN

PANEL: ROMATOLOJİDE GÜNCEL PATOGENETİK MEKANİZMALAR (1)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurşen DÜZGÜN, Prof. Dr. M. Akif ÖZTÜRK

*Transporterlar ve İnterferonların Otoimmün Hastalıklardaki Yeri - Doç. Dr. Cemal BES

*Fibrozis Gelişiminde Yeni Yolaklar ve Potansiyel Tedaviler - Doç. Dr. Abdurrahman TUFAN

*Otoimmünite ve Primer İmmün Yetmezlikler - Prof. Dr. Göksal KESKİN

*T Hücre Plastisitesi - Doç. Dr. Ediz DALKILIÇ

KONFERANS: BİYOLOJİK TEDAVİLERİN ENDİKASYON DIŞI KULLANIMI: ANTİ-TNF'LER, İNTERLÖKİN-6 İNHİBİTÖRLERİ?, İNTERLÖKİN-1 İNTİHİBİTÖRLERİ, ANTİ CD-20? HANGİ HASTALIKLARDA NASIL KULLANIYORUZ?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat TURGAY, Doç. Dr. Yüksel MARAŞ

*Biyolojik Tedavilerin Endikasyon Dışı Kullanımı: Anti-TNF'ler, İnterlökin-6 İnhibitörleri, İnterlökin-1 İnhibitörleri, Anti CD-20 Hangi Hastalıklarda Nasıl Kullanıyoruz? - Doç. Dr. Orhan KÜÇÜKŞAHİN

KONFERANS: İMMÜN CHECK POİNT İNHİBİTÖRLERİNİN KULLANIMINA BAĞLI ROMATOLOJİK YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kemal ÜRETEN, Prof. Dr. Taşkın ŞENTÜRK

*İmmün Check Point İnhibitörlerinin Kullanımına Bağlı Romatolojik Yan Etkiler ve Bunların Yönetimi - Prof. Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU

PANEL: ANKİLOZAN SPONDİLİT: PATOGENEZDEN TEDAVİYE
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürbüz GÜMÜŞDİŞ, Doç. Dr. Aytül ÇAKCI

*Ankilozan Spondilit Patogenezinde Yenilikler - Prof. Dr. İhsan ERTENLİ

*Ankilozan Spondilitde Radyolojik Progresyonun Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Servet AKAR

*Ankilozan Spondilitde Yeni Tedaviler - Prof. Dr. Ender TERZİOĞLU

PANEL: ROMATOLOJİDE OTOANTİKORLAR: ÇALIŞILMA YÖNTEMLERİ; TANI VE TAKİPTEKİ YERLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer KARADAĞ, Prof. Dr. Mehmet SOY

*ANA Raporlanmasında Standardizasyon: Neden Gerekli? Neler Yapıldı? Neler Yapılmalı? - Prof. Dr. Burçin ŞENER

*Olgularla Otoantikor Temelli Romatolojik Hastalıklar: “Birlikte Raporlayalım, Tanı Koyalım” - Prof. Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU, Doç. Dr. Şule YAŞAR BİLGE

KONFERANS: BEHÇET HASTALIĞINDA VASKÜLER TUTULUMLU HASTALARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin YURDAKUL

*Behçet Sendromunda Vasküler Tutulumlu Hastaların Yönetimi: Venöz Tutulum - Prof. Dr. Gülen HATEMİ

*Behçet Hastalığında Arter Tutulumu - Prof. Dr. Emire SEYAHİ

KONFERANS: İMMÜNİZASYON 2018 - KİME, NASIL, NE ZAMAN?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aşkın ATEŞ, Doç. Dr. Sema YILMAZ

*Erişkinde Aşılama - Doç. Dr. Lale ÖZIŞIK

*Romatolojide Aşılama ve Zamanlaması - Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR

KONFERANS: AŞK BİR HASTALIK MIDIR?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İhsan ERTENLİ, Prof. Dr. Sedat KİRAZ

*Aşk Bir Delilik midir? - Doç. Dr. Eylem CANKURTARAN

4 MAYIS 2018
PANEL: VASKÜLİT 2018 GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melike MELİKOĞLU, Prof. Dr. Ayşe CEFLE

*Primer Vaskülitlerde Yeni Sınıflandırma Kriterleri - Prof. Dr. Ömer KARADAĞ*KBB Perspektifinden Vaskülitler - Doç. Dr. Serdar ÖZER

*Kortikosteroid Tedavisini Azaltırken Nelere Dikkat Edelim? Nasıl Keselim? - Prof. Dr. Kenan AKSU

PANEL: ROMATOLOJİDE GÜNCEL PATOGENETİK MEKANİZMALAR (2)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mehmet Derya DEMİRAĞ, Prof. Dr. Haner DİRESKENELİ

*Endoplazmik Retikulum Stresi ve Romatizmal Hastalıklar - Prof. Dr. Fulya ÇOŞAN

*MAC-1'in Otoimmün Hastalıklardaki Yeri - Uzm. Dr. Zevcet YILMAZ

*Makrofaj Farklılaşması ve Romatolojik Hastalıklar - Uzm. Dr. Vedat GERDAN

*Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroglialar - Doç. Dr. Hakan EMMUNGİL

KONFERANS: SJÖGREN SENDROMU: ULUSAL VE ULUSLARARASI KOHORTLARDAN NELER ÖĞRENDİK?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cengiz KORKMAZ, Doç. Dr. Mustafa ÖZMEN

*Türkiye Sjögren Hasta Grubu - Prof. Dr. Yasemin KABASAKAL

*BİG Data Sjögren Sendromu EULAR-SS - Uzm. Dr. Berkan ARMAĞAN

KONFERANS: ROMATOLOJİ VE PULMONER HİPERTANSİYON
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat İNANÇ, Doç. Dr. Soner ŞENEL

*Pulmoner Hipertansiyon Nedeni Olarak Vaskülitler - Doç. Dr. Ali AKDOĞAN
*Skleroderma Dışı Kollajen Doku Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon - Prof. Dr. Veli YAZISIZ

PANEL: SİSTEMİK SKLEROZ YENİ UFUKLAR
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ali AKDOĞAN, Doç. Dr. Didem ARSLAN TAŞ

*Sistemik Skleroz Agonistik Antikorlar - Prof. Dr. Süleyman Serdar KOCA

*Sistemik Skleroz Gastrointestinal Tutulumu Ne Yapabiliriz? - Uzm. Dr. Mehmet Engin TEZCAN

*Otolog Kemik İliği Nakli Neler Vaad Ediyor, Etkili mi? - Prof. Dr. Ahmet Merih BİRLİK

PANEL: OSTEOARTRİT
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berna GÖKER, Prof. Dr. Nurdan KOTEVOĞLU

*Metabolik Stres ve İnflamasyonun Osteoartritteki Yeri - Doç. Dr. Ali TAYLAN

*Osteoartritte Adenozin Reseptörleri - Dr. Öğr. Üyesi Gezmiş KİMYON

*Ortopedist Gözüyle Osteoartrit Tedavisinde Platelet Rich Plasma ve Eklem İçi Enjeksiyonlar - Prof. Dr. Egemen TURHAN

KONFERANS: YENİ BİR GRANÜLOMATÖZ HASTALIK: İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Umut KALYONCU, Uzm. Dr. İbrahim KIYICI

*İdiopatik Granulomatöz Mastit - Doç. Dr. Ali KONAN

*Radyolog Gözünden Granülomatöz Mastit - Dr. Öğr. Üyesi Gamze DURHAN

*İdiyopatik Granülomatöz Mastit "Romatolojik Bakış Açısı" - Dr. Alper SARI

KONFERANS: TIPTA YENİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ROMATOLOJİDE KULLANIMLARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan DİNÇ, Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

*Bilimsel Araştırmalar ve Günlük Pratikte Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Etkin Kullanımı - Doç. Dr. Nilüfer ALPAY KANITEZ

5 MAYIS 2018
PANEL: SLE VE APLS

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lale ÖCAL, Prof. Dr. Şule APRAŞ BİLGEN

*SLE Patogenezi - Doç. Dr. Neslihan YILMAZ

*SLE Tedavisinde B Hücre İnhibitörlerinin Yeri - Doç. Dr. Zeynep AŞLAR

*Seronegatif Antifosfolipid ve Yeni Antikoagülanlar - Doç. Dr. Ayten YAZICI

PANEL: OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Huri ÖZDOĞAN

*Otoenflamatuvar Hastalıklarda Tanımlar ve Sınıflama - Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR

*Dirençli FMF Kavramı - Uzm. Dr. Abdulsamet ERDEN

*Otoinflamatuvar Hastalıklar: Tedavi - Prof. Dr. Serdal UĞURLU

KONFERANS: ENTEZİT: PATOGENEZDEN TEDAVİYE
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan ARAL

*Entezit: Patogenezden Tedaviye - Prof. Dr. Ahmet GÜL

KONFERANS: HİPERÜRİSEMİ VE GUT TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman ÖZBEK, Prof. Dr. Mehmet SAYARLIOĞLU

*Ürik Asit ve Kardiyovasküler Risk - Doç. Dr. Emine Duygu ERSÖZLÜ

*Hiperürisemi ve GUT Tedavisinde Yenilikler - Prof. Dr. Salih PAY

PANEL: PSÖRİATİK ARTRİT
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İzzet FRESKO, Prof. Dr. Hamide KART KÖSEOĞLU

*Psöriazisten Psöriatik Artrite Geçişi Belirleyen Faktörler ve Sürecin Yönetimi - Prof. Dr. Umut KALYONCU

*Palmoplantar Püstülozis Ayrı Bir Grup Hastalık mı? - Prof. Dr. Başak YALÇIN

*Psöriyatik Artrit Tedavisinde Klasik DMARD'lar İşe Yarıyor mu? - Prof. Dr. Fatoş ÖNEN

PANEL: OSTEOPOROZ 2018
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşen AKINCI, Prof. Dr. Eftal YÜCEL

*Mikrobiata ve Osteoporoz - Prof. Dr. Asiye Simin HEPGÜLER

*DXA Yorumlamada Tuzaklar - Prof. Dr. Alp ÇETİN

*Glukokortikoid Osteoporozu (GIOP) - Prof. Dr. Jale İRDESEL

KLİNİKOPATOLOJİK KONFERANS
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Levent KILIÇ

Tartışmacılar: Prof. Dr. Bora PEYNİRCİOĞLU, Doç. Dr. Tolga YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İlksen ÇOLPAK IŞIKAY, Uzm. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA

*Klinikopatolojik Konferans: Vaka 1 - Uzm. Dr. Berkan ARMAĞAN

*Klinikopatolojik Konferans: Vaka 2 - Uzm. Dr. Berkan ARMAĞAN

KONFERANS: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice BODUR

*Fibromiyalji Tedavisinde Akılcı İlaç Kullanımı - Prof. Dr. Önder M. ÖZERBİL

www.romatolojim.org


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans